ACCESSIBILITAT

Objectius

El nostre objectiu és que totes les persones, amb independència de la seva discapacitat puguin navegar per les pàgines d'aquest domini sense trobar dificultats d'accés.

Per aconseguir aquest objectiu, es tenen en compte les pautes d'accessibilitat (Web Content Accessibility Guidelines) establertes pel grup de treball WAI (Web Accessibilitty Initiative) que pertany al W3C (World Wide Web Consortium).


Solucions adoptades

Algunes de les funcionalitats que s'han implementat en aquest web per permetre el correcte accés a tots els continguts són:


Diferents formats i noves tecnologies

Aprofitant el gran avenç de les noves tecnologies, s'ofereixen a l'usuari serveis, aplicacions i documents en nous formats que en ocasions requereixen d'un programa (software) o d'un plugin per poder accedir al seu contingut. En tots els casos el suport és gratuït i d'accés lliure.


Contactar

Demanem la seva col·laboració per aconseguir que el contingut del lloc web sigui accessible per a totes les persones. Per tant, si troba dificultats d'accés a la informació o desitja transmetre'ns algun suggeriment de millora, contacti amb nosaltres. Moltes gràcies.